Ovládanie krokových motorov
Krokové motory se delia podľa prevedenia na unipolárne a bipolárne. U unipolárnych krokových motorov je rotor z magneticky mäkkého materiálu a všetky cievky majú jeden z vývodov zapojený na spoločný prívodný vodič. Bipolárne krokové motory majú rotor tvorený permanentným magnetom a všetky vývody cievok sú samostatné.
Ovládanie unipolárneho krokového motora:
Na tomto obrázku je schématicky znázornený spôsob riadenia unipolárneho krokového motora. Spoločný napájací vývod je pripojený na kladný pól napájacieho zdroja a jednotlivé fázy sú pripájané pomocou spínačov na zem. Na druhom obrázku je priebeh riadiaceho napätia jednotlivých spínačov. V prvom prípade sa zopnutie jednotlivých fáz neprekrýva. Motor pracuje s minimálnym odberom. V druhom prípade sa fázy prekrývajú a motor odoberá zo zdroja dvojnásobný prúd. Samozrejme moment motora je väčší ako v prvom prípade.
Schéma zapojenia s obvodom ULN 2803a:
Ovládanie bipolárnych krokových motorov:
Na obrázku je schematicky znázornené zapojenie obvodu pre riadenie bipolárnych krokových motorov. Ako je zrejmé zo schémy, bipolárny krokový motor je nutné riadiť pomocou dvoch H mostíkov.
Priebeh riadiaceho napätia jednotlivých spínačov:
Obvod pre riadenie bipolárneho krokového motora využíva dvojitý integrovaný mostík L693 fy. SGS Thomson